larosanegra.hu (vagy www.larosanegra.hu) webhelyre (továbbiakban “Jelen webhely” v. “Webhely”) történő belépéssel / látogatással Ön elfogadja az alábbi, Jelen webhely használatával kapcsolatos feltételeket.
A Webhely, valamint az azon megjelenített teljes magyar nyelvű tartalom a La Rosa Negra esküvő és rendezvényszervező Iroda, 1171 Budapest, Szárazhegy út 10. (továbbiakban: “Üzemeltető”) kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.
Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat (név, elektronikus levélcím, vagy egyéb más módon bekért adatok) semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten jelen Webhely oldalain való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés).
A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó írásos kérése (pl. hagyományos v. elektronikus levél) esetén Üzemeltető megsemmisíti, véglegesen törli a Webhely adatbázisából.
A Webhely oldalait elérhetővé tevő tárhelyszolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.
Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal Szolgáltatónál történt rendszerleállásból vagy rendszerhibából adódó, a Webhelyet érintő adatvesztés, adatmódosulás, vagy szintén ebből adódó, harmadik fél számára esetlegesen elérhetővé vált személyes információk esetén.
Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá bármely – jogszabályt sértő módon – jelen Webhely adatbázisában tárolt személyes adatok illetéktelen megszerzésére irányuló tevékenység során harmadik fél számára esetlegesen elérhetővé vált személyes információk esetén sem.
Jelen Webhely oldalain történt látogatásával, Ön a fenti Adatvédelmi szabályokat tudomásul vette és elfogadta.